Præmiering af DM fra CupKassen

HVAD ER CUPKASSEN
CupKassen tilhører deltagerne i folkerace DM. Det er en kasse hvor der ikke skal være over- eller underskud. Det betyder at der ikke kan udbetales større beløb i præmier, end det der er kommet ind i løbet af året sammen med den eventuelle kassebeholdning fra året før.

DELTAGERE
Alle kørere, der deltager i DM i Folkerace, deltager også automatisk i Cup`en i Folkerace, hvor der køres om såvel det individuelle mesterskab samt et holdmesterskab.

STARTGEBYR
Udover normalt startgebyr opkræver arrangøren på Cup-kassens vegne et gebyr af hver deltager. Junior betaler kr. 25,- / Ladies - Standard - Super betaler kr. 75,- Arrangøren viderebetaler straks gebyret pr. deltager til Cup-kassens præmiefond.

POINT
Sammentælling af point fremgår af det sportslige reglement for folkerace. Alle løb og samlede stillinger kan følges på www.frdasucup.dk

Forventet udlodning 2023
Under forudsætning af samme deltagerantal som tidligere år vil udlodningen være:

Præmiering Junior og Ladies:
Nr. 1 Præmiesum kr. 1.000,- + pokal + blomster + laurbærkrans
Nr. 2 Præmiesum kr. 500,- + pokal + blomster
Nr. 3 Præmiesum kr. 250,- + pokal + blomster
Nr. 4 pokal
Nr. 5 pokal

Præmiering Standard og Super:
Nr. 1 Præmiesum kr. 3.000,- + pokal + blomster + laurbærkrans
Nr. 2 Præmiesum kr. 1.500,- + pokal + blomster
Nr. 3 Præmiesum kr. 1.000,- + pokal + blomster
Nr. 4 Præmiesum kr. 600,- + pokal + blomster
Nr. 5 Præmiesum kr. 300,- + pokal + blomster
Nr. 6 pokal
Nr. 7 pokal
Nr. 8 pokal
Nr. 9 pokal
Nr. 10 pokal

Præmiering holdmesterskab Junior - Ladies - Standard - Super
Pokal til klubhold nr. 1-2-3

CupKassen: Allan Jensen
mail : cupkassen@allan-jensen.dk